Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som
• Försvarare
• Målsägandebiträde
• Särskild företrädare för barn

Försvarare


Om du är misstänkt för brott som kan ge minst sex månaders fängelse har du rätt till en offentlig försvarare. I alla andra fall måste tingsrätten först pröva om du har rätt till en offentlig försvarare. Har du önskemål om en specifik advokat kan du framföra det till polisen eller tingsrätten. I den mån det är möjligt tillmötesgås ditt önskemål. Staten betalar som huvudregel för din offentliga försvarare. Domstolen kan dock besluta om att du måste ersätta staten för en del av eller hela kostnaden för ditt försvar.
Du kan alltid välja att anlita en försvarare privat. 

Målsägandebiträde


Har du blivit utsatt för brott som kan ge fängelse för den som begått brottet har du rätt till ett målsägandebiträde. Har du önskemål om en specifik advokat eller jurist kan du framföra det till polisen eller tingsrätten. I den mån det är möjligt tillmötesgås ditt önskemål. Staten står kostnaden för ditt målsägandebiträde. 

Ett målsägandebiträde stödjer dig i samband med polisförhör, upprättar och framför eventuella skadeståndsanspråk du vill rikta mot den som har utsatt dig för brott samt biträder dig under själva huvudförhandlingen. 

Särskild företrädare för barn


När barn utsätts för brott av en vårdnadshavare eller om risk finns för att vårdnadshavaren på grund av sin relation till den misstänkte inte kommer att tillvarata barnets bästa, utses en särskild företrädare för barnet. Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att fatta beslut för barnet i det rättsliga förfarandet.
Staten står kostnaden för den särskilda företrädaren.