Familjerätt

Ibland uppstår tvister i familjen som du behöver hjälp med att lösa. VI åtar oss uppdrag som ombud vid vårdnad-, boende- och umgängestvister. 

Vårdnad och stadigvarande boende


Om ni inte kommer överens om vårdnaden eller det stadigvarande boendet om era gemensamma barn vid familjerätten är domstolen nästa instans att vända sig till. Då är det vanligt att anlita en advokat som hjälper dig med allt från första kontakt med motparten och processen i tingsrätten till att upprätta ett överklagande om det skulle behövas.  

Umgänge


Barn har i regel rätt till umgänge med den föräldern som inte har vårdnaden eller det stadigvarande boendet om dem. Hur ett umgänge utformas beror på en rad olika omständigheter och individuella förutsättningar som exempelvis åldern på barnen, det geografiska avståndet mellan föräldrarna och eventuella missförhållanden hos den föräldern som begär umgänge. 
Om ni inte kommer överens om hur umgänget ska utformas kan ni vända er till familjerätten i ett försök att medla. Om samtalen hos familjerätten inte leder någon vart kan frågan om umgänge i stället drivas i tingsrätten varvid domstolen beslutar hur umgänget ska utformas.   

Kostnaden för vårdnad-, boende- och umgängestvister 


Du kan få hjälp med kostnaden för din advokat via rättskyddet i din hemförsäkring om förutsättningarna härför är uppfyllda. Du kan också få hjälp av staten i vissa fall genom att ansöka om rättshjälp hos den tingsrätt som handlägger ditt mål.

Din advokat upprättar ansökan om rättskydd eller rättshjälp åt dig.