Med lång erfarenhet inom humanjuridik

KATHERINE
 LOBOS VASQUEZ

Juris kandidatexamen – 2006
(Degree of Master of Laws)

Domarbanan mellan åren 2008 – 2012
(Career as a judge)

Kammarrättsassessor – 2012
(Associate judge at the administrative court of appeal in Jönköping)

Advokat – 2014
(Lawyer)

Delägare på Kihlstedts Advokatbyrå mellan åren 2015 – 2021
(Partner at Kihlstedts Advokatbyrå)

Ägare av Lobos Vasquez Advokatbyrå sedan maj 2021
(Owner of Lobos Vasquez Advokatbyrå)

Delägare på Lobos Vasquez & Birgersson Advokatbyrå sedan november 2022
(Partner at Lobos Vasquez & Birgersson Advokatbyrå)

Malin
Birgersson

Juris kandidatexamen - 2011
(Degree of Master of Laws)

Tingsnotariemeritering - 2013
(Notary Public Merit)

Advokat - 2016
(Lawyer)

Delägare på Kihlstedts Advokatbyrå mellan 2016-2022
(Partner at Kihlstedts Advokatbyrå)

Delägare på Lobos Vasquez & Birgersson Advokatbyrå sedan november 2022
(Partner at Lobos Vasquez & Birgersson Advokatbyrå)

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd


Konsumenttvistnämnden startade den 11 januari 2016. Nämnden ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten. Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om en lösning i samförstånd inte kan nås kan man vända sig till konsumenttvistnämnden. Kontaktvägar till konsumenttvistnämnden är 08-4590300, , advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden eller per post på adress Box 27321, 102 54 Stockholm.

Sveriges advokatsamfund 


Sveriges advokatsamfund omfattar landets samtliga cirka 6000 advokater. Endast den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Om du är missnöjd med en advokat kan du anmäla detta till advokatsamfundet som prövar om advokaten brustit vid fullgörandet av uppdraget. Sveriges Advokatsamfund finns på www.advokatsamfundet.se där du kan få ytterligare information.